pozyczka za darmo

Czym są darmowe chwilówki oraz w jaki sposób działają?

Pożyczki pozabankowe z RRSO wynoszącym 0% powoli stają się standardowym elementem oferty dzisiejszych firm pożyczkowych. Jednocześnie, jest to jeden z tych czynników, które sprawiają, że oferta, jaką swoim klientom przedstawia aktualny polski sektor pożyczkowy jest coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do oferty banków.

Jednak pomimo rosnącej popularności takich rozwiązań, jak darmowe chwilówki a także coraz większej popularności innych elementów oferty firm pożyczkowych, wielu klientów nadal podchodzi do tego rodzaju rozwiązań w sposób sceptyczny. Według większości analityków fakt ten wynika przede wszystkim z braku dokładnej wiedzy na temat specyfiki oraz mechanizmu działania dzisiejszych instytucji pożyczkowych. Jednocześnie, istotne znaczenie mogą mieć tutaj również takie faktory, jak swoisty chaos pojęciowy(identyfikowanie przez klientów pojęć „instytucja pożyczkowa” i „parabank”), a także fakt, iż niestety wielu pożyczkobiorców nadal po prostu nie czyta podpisywanych przez siebie umów.

Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej.

Czym są darmowe chwilówki oraz w jaki sposób działają?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w przypadku pożyczek z Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania na poziomie 0% zawsze mamy do czynienia  z ofertą promocyjną, a nie ofertą bazową danej instytucji pożyczkowej. Co oznacza ten fakt dla klienta? Podpisując umowę o pierwszą pożyczkę na promocyjnych warunkach(RRSO 0%) zawsze podpisujemy jednocześnie regulamin promocji. Jednym z kluczowych punktów tego rodzaju regulaminów zawsze jest konieczność spłaty pożyczki w przewidzianym przez umowę terminie.

Co dzieje się jeżeli spłacamy darmową pożyczkę po terminie? W takiej sytuacji warunki promocyjne przestają nas obowiązywać w sposób automatyczny a firma pożyczkowa ma prawo do naliczenia nam oprocentowania pożyczki zgodnie ze standardową tabelą kosztów.

Przedłużenie lub refinansowanie darmowej pożyczki

Niektóre spośród firm pożyczkowych oferują również możliwość przedłużenia pierwszej, darmowej chwilówki lub przedłużenia okresu spłaty. Należy pamiętać, że darmowe chwilówki oznaczają pożyczki przy Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania na poziomie 0%. Ważną kwestię stanowi fakt, że w skład RRSO z definicji wchodzą tylko i wyłącznie bazowe koszty pożyczki. Mówiąc inaczej, parametr znany pod nazwą RRSO z zasady nie obejmuje ewentualnych kosztów dodatkowych, w tym również kosztów przedłużenia pożyczki lub kosztów pożyczki refinansującej. Oznacza to, że również przedłużenie darmowej chwilówki może wiązać się z koniecznością uiszczenia prowizji. Oczywiście, w tej kwestii oferty poszczególnych firm pożyczkowych mogą różnić się pomiędzy sobą, co stanowi kolejny powód, dla którego warto dokładnie czytać regulaminy oraz prospekty informacyjne.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Pamiętajmy, że chociaż pojęć „instytucja pożyczkowa” oraz „parabank” bardzo często używa się w sposów zamienny, to jednak de facto odnoszą się one do dwóch różnych kategorii podmiotów. Instytucje pożyczkowe są podmiotami widniejącymi w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych działającym przy KNF oraz działającymi zgodnie z przepisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim.

W przypadku parabanków, które również mogą świadczyć takie usługi, jak darmowe chwilówki, klient natomiast nie może mieć żadnej pewności np. w zakresie ewentualnych „ukrytych kosztów” pożyczki lub też obecności w umowie klauzul niedozwolonych.

Post Author: Pożyczalski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *