szybka pozyczka

Na jakie zapisy należy uważać podpisując pożyczkę, aby nie narobić sobie problemów?

Wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej

Czasami w życiu mają miejsce takie sytuacje, kiedy bardzo szybko potrzebujemy dodatkowej gotówki. Zazwyczaj większość osób decyduje się wówczas na skorzystanie z oferty pożyczki gotówkowej. Jest to w miarę rozsądne wyjście z sytuacji, aczkolwiek należy na pewne kwestie uważać. Po pierwsze, składamy wniosek o udzielenie pożyczki gotówkowej. Co dalej? Na co koniecznie należy zwrócić uwagę?

Banki czy instytucje pozabankowe? Co wybrać i czym się kierować przy dokonywaniu wyboru?

W tym miejscu pojawia się pierwsze pytanie, a mianowicie z oferty jakiego podmiotu w tej sytuacji skorzystać. Mamy bowiem do wyboru ofertę banków oraz tzw. instytucji pozabankowych. To właśnie drugi ze wskazanych wyżej podmiotów zyskuje coraz bardziej na popularności. Dlaczego tak się dzieje? W tym miejscu wskazać należy na to, iż tzw. instytucje pozabankowe oferują zdecydowanie szybszy dostęp do środków finansowych, większy stopień odformalizowania całego procesu ubiegania się o przyznanie pożyczki gotówkowej. W sytuacjach, kiedy liczy się czas, taka właśnie opcja może stać się dla klientów bardziej korzystna oraz atrakcyjna. Aplikując o pożyczkę gotówkową w bankach zazwyczaj jesteśmy bowiem zobowiązani do przedłożenia dodatkowych dokumentów, takich jak na przykład zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, czy nawet zeznanie podatkowe za rok ubiegły. W związku z powyższym, wybór podmiotu będzie spoczywał na kliencie, który wnioskuje o przyznanie pożyczki gotówkowej.

Umowa jako sprawa pierwszorzędna. Ważne zapisy umowy

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż bezsprzecznym jest dokładne zapoznanie się z treścią umowy. Warto przeanalizować wszystkie wyszczególnione w umowie kwoty. Całkowita kwota pożyczki gotówkowej w większości przypadków nie jest bowiem tożsama ze sformułowaniem: „wysokość udostępnionego kapitału pożyczki”. Ten udostępniony kapitał to kwota, która zostanie przelana na wskazany przez pożyczkobiorcę, rachunek bankowy. Z kolei całkowita kwota pożyczki zawiera w sobie wysokość tego udostępnionego kapitału, jak również kwotę odsetek, tzw. opłatę przygotowawczą oraz ewentualnie jeszcze naliczoną przez pożyczkodawcę prowizję od zawartej umowy o przyznanie pożyczki gotówkowej. Istotnym jest zapis dotyczący RRSO czyli całkowitego kosztu pożyczki (wyrażonym w procentach) w skali rocznej. Wartość RRSO przekłada się bowiem bezpośrednio na koszty pożyczki.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy?

Wobec tego, warto umowę na spokojnie przeczytać. Należy zwrócić uwagę, czy kwota udostępnionego kapitału jest korzystna w porównaniu do innych, dodatkowo naliczanych przez pożyczkodawcę, kosztów pożyczki gotówkowej. Oprócz tego, istotnym jest również dokładne przeanalizowanie harmonogramu spłat wynikających z zawartej umowy pożyczki oraz wysokości poszczególnej raty (czy nie jest za wysoka i nie będzie stanowić znaczącego obciążenia). Na marginesie wskazać również należy, czy oprocentowanie pożyczki jest skorelowane z wartościami maksymalnymi NBP.  Zapisy o opłatach dodatkowych także są kluczowe. Niektóre firmy mogą bowiem przewidywać kary finansowe za opóźnienie w spłacie zobowiązania. W niektórych umowach widnieją także formy zabezpieczenia. Należy uważać, aby forma zabezpieczenia była wprost proporcjonalna do kwoty pożyczki. W przypadku niskich kwot wystarczy na przykład weksel. Bez wątpienia, wszelkie zapisy umowy warto skonsultować uprzednio z prawnikiem.

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

W nawiązaniu do powyższego, wskazać należy, iż pomimo podpisania umowy, klientowi przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od zawartej umowy. Termin na dokonanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od zawartej umowy wynosi czternaście dni i nie podlega przywróceniu.

Post Author: Pożyczalski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *