pozyczka dla rolnika

Pożyczka pod zastaw gospodarstwa rolnego

Pożyczka pod zastaw dla rolnika

Uzyskanie pożyczki pod zastaw gospodarstwa rolnego to produkt finansowy, który już od dłuższego czasu funkcjonuje w powszechnym obrocie prawnym. Stało się bardziej popularne w związku z ostatnią modernizacją gospodarstw rolnych oraz możliwościom otrzymania wsparcia finansowego z zewnątrz. Czasami przy uzyskaniu różnych dofinansowań na zakup sprzętu, potrzebny był również wkład własny, stąd istnieje taka możliwość.

Gospodarstwo rolne zabezpieczeniem roszczenia pieniężnego

Gospodarstwo rolne stanowi prawo majątkowe, zatem może być przedmiotem zastawu. W tym miejscu wskazać jednak należy, iż przeważnie w skład danego gospodarstwa rolnego wchodzi więcej niż jedna działka ewidencyjna. W związku z powyższym, ustanowienie zastawu może dotyczyć niekoniecznie całego gospodarstwa, ale na przykład jednej bądź dwóch działek ewidencyjnych wchodzących w jego skład.

Maksymalna wysokość pożyczki

Kwota pożyczki, o jaką może ubiegać się dana osoba jest skorelowana z powierzchnią oraz wartością gruntu. Jeżeli to właśnie gospodarstwo rolne (czyli grunt oraz posadowione na nim budynki, zabudowa) ma stanowić zabezpieczenie zaciągniętego zobowiązania finansowego, to musi istnieć przynajmniej w przybliżeniu podobna wartość pieniężna. Istotnymi jest liczba posiadanych hektarów gruntu, a także na przykład ich klasyfikacja.

Wzmianka w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości

O tym, że dana nieruchomość wchodząca w skład gospodarstwa rolnego stanowi zabezpieczenie wynikające z zawartej umowy pożyczki, nastąpi stosowna wzmianka w księdze wieczystej. To właśnie w księdze wieczystej jaka została urządzona dla danej nieruchomości odnotowana zostanie wzmianka, która ujawniona będzie w dziale trzecim. W tym miejscu wskazać należy, iż istnieje domniemanie zgodności stanu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dlatego też wpisanie wzmianki przez wydział wieczystoksięgowy sądu właściwego ze względu miejsce położenia nieruchomości jest obligatoryjne.

Post Author: Pożyczalski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *