pozyczka na rozwoj

Pożyczka Rozwojowa gwarancją innowacyjności

Pożyczka Rozwojowa to instrument finansowy pochodzący z budżetu unijnego przeznaczony dla mikro oraz małych przedsiębiorstw, małych czyli zatrudniających nie więcej niż 50 osób personelu. Pożyczka, oferowana przedsiębiorcom przez pośredników, ma na celu sfinansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych na obszarze każdego z województw.

Podstawowe cechy  Pożyczki Rozwojowej

Pożyczka Rozwojowa dostępna jest w wysokości do 500 tys zł. Dla mikro i małych przedsiębiorców, jako Mikropożyczka nie może przekroczyć 100 tys zł, natomiast dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw możliwa jest w przedziale od 100 – 500 tys zł. Oprócz kwoty jaką można otrzymać, najważniejszą informacją dla właściciela firmy prowadzącego działalność gospodarczą jest brak konieczności posiadania wkładu własnego, który przy wielu innych instrumentach był obowiązkowy i bardzo często demotywował do starań o wsparcie finansowe.

Czynnikiem, który może mieć decydujące znaczenie o woli przystąpienia do programu jest termin spłaty pożyczki, który nie może przekroczyć 60 miesięcy, ale co istotniejsze, pierwsza rata spłaty musi nastąpić w okresie 6 miesięcy od jej uruchomienia, czas ten trzeba będzie potem nadrobić w kolejnych spłatach. Od pożyczonych przedsiębiorcom pożyczek pośrednik nie pobiera żadnych opłat ani prowizji, ale mogą być one oprocentowane na warunkach rynkowych lub uprzywilejowanych, gdy dotyczą obszarów preferencyjnych ustalanych w zasadach udzielania Pożyczki Rozwojowej. 

Przeznaczenie Pożyczki Rozwojowej, czyli na co można ją wydać?

Przedsiębiorca reprezentujących małe średnie przedsiębiorstwa uzyskane środki z Pożyczki Rozwojowej może przeznaczyć na:

  • działania, które zwiększą udział innowacji w przedsiębiorstwie
  • działanie rozwojowe i inwestycyjne MŚP, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i produktywności przedsiębiorstwa

Stawiane przedsiębiorcy i Pożyczce Rozwojowej cele mogą być realizowane poprzez inwestycje związane z następującymi obszarami:

  • wprowadzeniem lub poszerzeniem działalności o innowacyjne produkty, procesy czy usługi
  • rozwojem lub rozbudową istniejącego już przedsiębiorstwa
  • inwestowaniem w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny czy urządzenia, narzędzia, które będą prowadzić do zwiększenie skali działalności przedsiębiorstwa lub poszerzania zasięgu oferty przedsiębiorstwa

Zabezpieczenia Pożyczki Rozwojowej

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki, używanym przez pośrednika w stosunku do większości pożyczkobiorców jest weksel in blanco razem z deklaracją wekslową. Jeżeli jako zabezpieczenie pożyczki przedsiębiorstwa wniesie nieruchomość lub ruchomość będzie musiał dodatkowo wszystkie je ubezpieczyć polisą od wszelkich ryzyk z cesją na pośrednika finansowego.

Pożyczka Rozwojowa to kolejny instrument finansowy stanowiący element całego programu wsparcia i preferencji dla małych, średnich przedsiębiorstw, których jest w naszym kraju ok. 2 mln, chociaż języczkiem uwagi cały czas są start-upy. Co do zasady, nastawienie ich działalności na cele innowacyjne automatycznie stawia je w szeregu najbardziej produktywnych beneficjentów programu.

Porównaj również pożyczkę rozwojową z pożyczką leasingową. Sprawdź, która opcja jest lepsza dla Twojego przedsiębiorstwa.

Post Author: Pożyczalski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *