faktoring firmowy

Faktoring dla firm – czy warto?

Rozwój rynku finansowego i nowe produkty mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom pozyskanie funduszy. Finansowanie działalności zwykle oparte jest na kapitale obcym, dlatego coraz więcej instytucji oferuje różnego rodzaju pożyczki czy kredyty. Problemem wielu przedsiębiorców jest konieczność odraczania terminu płatności faktur. Sposobem na to jest faktoring dla firm. 

Czym jest faktoring?

Faktoring polega na wykupieniu przez firmę faktoringową nieprzeterminowanej należności przedsiębiorcy, który otrzymuje płatność przed terminem zapadalności faktury. Firma faktoringowa może niejako wejść w rolę przedsiębiorcy, przejmując wtedy ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Mamy wtedy do czynienia z faktoringiem pełnym. Drugim rodzajem jest faktoring niepełny, kiedy to firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część należnych środków, ale nie przejmuje żadnego ryzyka. To przedsiębiorca zobowiązany jest wyegzekwować płatność, a w przypadku jej braku musi zwrócić firmie faktoringowej należne środki. Firmy specjalizujące się w faktoringu pobierają opłaty za swoją działalność – droższy jest oczywiście faktoring pełny. Wśród ofert faktoringowych można również znaleźć rozwiązania mieszane, w których firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta, ale tylko do pewnej kwoty. 

Dla kogo przydatny jest faktoring?

Faktoring dla firm ma na celu przede wszystkim pomoc w utrzymaniu płynności. Udzielanie przez przedsiębiorców tak zwanego kredytu kupieckiego, czyli odraczanie terminów płatności często niekorzystnie wpływa na stan ich finansów. Zamiast czekać na zapłatę faktury kilka tygodni, a nawet miesięcy, mają możliwość uzyskać ją w każdym momencie od firmy faktoringowej. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że nie jest to sposób na finansowanie przedsiębiorstw w złej kondycji finansowej. Firma faktoringowa, przed podpisaniem umowy, dokładnie sprawdza swojego przyszłego klienta. Musi on być wiarygodny. Niektóre firmy nie podpisują umów z klientami, którzy dopiero co weszli na rynek lub krótko na nim działają. Decydując się na współpracę z firmą faktoringową trzeba pamiętać o tym, że pobiera ona opłaty zwykle w formie kompensaty, zatem klient nie otrzymuje całości należności wynikającej z faktury – jest ona pomniejszona o wynagrodzenie faktora.

Porównanie ofert faktoringowych

Sam faktoring jest usługą, która stosunkowo niedawno pojawiła się na rynku. Niektóre firmy wyspecjalizowały się właśnie w faktoringu, inne oferują szereg dodatkowych usług finansowych. To, jaka oferta będzie najlepsza dla konkretnego przedsiębiorcy zależy przede wszystkim od jego potrzeb i obecnej sytuacji finansowej.

Post Author: Pożyczalski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *